Monthly Archives:

May 2020

  • Specials

    A.Ş.K. Trio RÖportajı

    LOMM: Grubunuz hakkında bilgi verebilir misiniz? A.Ş.K. Trio ne zaman kuruldu, elemanlar kimler, nasıl tanıştınız? Arda Varol (davul) ve Şinasi Celayiroğlu (gitar)’nun beraber üyesi oldukları Ankara Kent Orkestrası’ndan arta kalan zamanlarda…